Kangoeroewedstrijd

Op donderdag 20 maart namen 54 158 leerlingen uit 804 scholen in Vlaanderen deel aan de Kangoeroewedstrijd.  52 leerlingen van onze school schreven zich in.

De Kangoeroewedstrijd bestaat uit 24 meerkeuzevragen die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van inzicht vragen. Deze reken-, denk- en puzzelvraagjes worden per editie opgesteld en zijn op die manier steeds aangepast aan de kennis van de leerlingen uit die editie. Deze wedstrijd is een plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel!

Het hart op de juiste plaats!

Geld inzamelen voor het goede doel en meer bepaald voor ‘Het Trapke’ (Weyerke); dat was de doelstelling van de zussen Sien (tweede jaar) en Britt (vierde jaar), samen met hun vriendinnen.

Op campus Berkenbos hebben ze gedurende twee maanden tijdens de middagpauze soep verkocht die door de school ter beschikking gesteld werd. De opbrengst: 1 850 euro, waarvan ze spontaan 300 euro aan de sociale kas van de school schenken en er 1 550 euro integraal naar ‘Het Trapke’ gaat!

Een mooi initiatief en een mooi resultaat dankzij het solidariteitsgevoel van onze leerlingen!

SFC Hogerop!

Op 20 maart besteedden de leerlingen van 6 ASO en 6TSO een hele namiddag aan hun studiekeuze. De leerlingen konden terecht bij sprekers en docenten van de KHLim, PXL, Thomas More, KULeuven, UHasselt, VUB en Defensie om meer te weten te komen over het hoger onderwijs. Ook enkele oud-leerlingen waren bereid hun ervaringen in het hoger onderwijs te delen met onze zesdejaars. EVS informeerde de leerlingen over de mogelijkheden op vlak van  vrijwilligerswerk.