Infoavond voor de ouders van het eerste jaar

De stap naar een andere school zetten is niet altijd evident en de leerlingen hebben vaak wat tijd nodig om te wennen. Er zijn zoveel nieuwe dingen: een grote school, voor elk vak een andere leerkracht, nieuwe vakken, nieuwe vrienden, ...
Alle ouders van de klassen 1A en 1B maken tijdens de week van 15 september kennis met de klassenleraar en met elkaar. Er is tijd om de eerste indrukken uit te wisselen en de aanpassing aan de nieuwe schoolsituatie te bespreken. We hopen zo in dialoog met de ouders de aanpassing zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen.

Veilige schoolomgeving

De leerlingen van het eerste jaar hebben allemaal een verkenning van de schoolomgeving gekregen o.l.v. een politieagent.
Op elk kruispunt rond de school en op de omliggende wegen heeft men gewezen op de mogelijke gevaren, de verkeersborden, de voorrangsregels, ...

Elke leerling legde twee fietsparcours af: één gebaseerd op fietsbehendigheid, een tweede op de voorrangsregels.
Tijdens een lesje theorie werd er gesproken over veilig fietsgedrag in het algemeen, het belang van het dragen van een fluohesje en een fietshelm, een fiets die volledig in orde is.
Onze school beschikt momenteel over 24 fietsen die we konden aankopen dankzij de subsidies uit het project Slimme Mobiele scholen. Deze werden zinvol ingezet tijdens de onthaaldagen.

 

Eerste schooldag

Onze leerlingen startten onder een stralende zon aan een nieuw schooljaar. Voor de leerlingen van het eerste jaar die de stap zetten in het secundair onderwijs is het best spannend. Ook leerlingen die vanaf dit schooljaar starten in onze school, wees welkom!

Samen met ons enthousiast leerkrachtenteam hopen we dat iedereen zich vlug thuis zal voelen en dat we samen een leerrijk jaar beleven in het SFC.

 

Onze leerlingen startten onder een stralende zon aan een nieuw schooljaar. Voor de leerlingen van het eerste jaar die de stap zetten in het secundair onderwijs is het best spannend. Ook leerlingen die vanaf dit schooljaar starten in onze school,  wees welkom!

Samen met ons enthousiast leerkrachtenteam hopen we dat iedereen zich vlug thuis zal voelen en dat we samen een leerrijk jaar beleven in het SFC.

Start bouwwerken

Eindelijk is het zover! Op maandag 4 augustus starten de bouwwerken op campus Berkenbos. De thv Scholen VanDAAg, bestaande uit de bedrijven Democo, Artes Rogiers en Artes Depret zal de werken uitvoeren die van ons college een secundaire school van de 21ste eeuw maken.

Op onze bouwwebsite vindt u onze visie achter dit bouwprogramma en kan u in de toekomst de werken volgen. In augustus zijn volgende werkzaamheden gepland:
- de opbouw en afbakening van de werfzone;
- de opbouw van een centrale torenkraan van 30 meter hoogte en 65 meter zwaailengte;
- de afbraak van de oude filmzaal en bijhorende gebouwen;
- de afbraak van de J-blok;
- het rooien van de te verwijderen struiken en bomen aan het bos tegen de Pastoor Pacquaylaan;
- het plaatsen van twee webcamera's waardoor de bouwwerken te volgen zijn via onze bouwwebsite.

Op vrijdag 3 oktober, één dag voor het feest van Sint-Franciscus, vindt de feestelijke eerstesteenlegging plaats.