Leerlingenraad

In elke graad kan je als betrokken leerling lid worden van de leerlingenraad en activiteiten organiseren voor leerlingen. Onze school stelt daarbij lokalen als @thebasement en Het Glazen Huis ter beschikking. Via de klasverantwoordelijken hebben klassen een stem in de schoolse organisatie, het schoolreglement … .

Onze oud-leerlingen leveren het beste bewijs van de kwaliteit van onze school. Wij monitoren hun schoolse resultaten en nodigen hen uit als sprekers tijdens SFC Hogerop. Verder houden we contact via ons tijdschrift XL-ent en onze Facebookpagina.