Onze visie

Ieders talent aanspreken

Leren doe je voor het leven. De beste manier om dit te doen is door het verwerven van competenties die niet beperkt blijven tot de context van de middelbare school, maar die je mee kan nemen naar het hoger onderwijs of het beroepsleven.

Opvoeden en opleiden volgens duidelijke normen

Onze school probeert op verschillende manieren tegemoet te komen aan de vraag van leerlingen en ouders naar extra begeleiding. Onze schoolstructuur zelf biedt al een eerste mogelijkheid hiertoe.

Samen school maken

In onze school nemen we inspraak ernstig. School maken is immers een zaak van alle betrokkenen. Leerkrachten werken samen in vakgroepen en andere pedagogische overlegorganen.