Boekhouden-Informatica

Profiel van de leerling

  • Ben je geïnteresseerd in cijfers en kan je ordelijk, nauwkeurig en zelfstandig werken?
  • Ben je een kei in het logisch en probleemoplossend denken?
  • Heb je interesse voor bedrijfseconomische thema’s zoals boekhouding,
    marketing, financiering, personeelsbeleid, …?
  • Heb je interesse voor informaticatoepassingen?

Dan is dit de geschikte studierichting voor jou!

Profiel van de richting

In de lessen bedrijfseconomie diep je het dubbel boekhouden grondig uit. Vanzelfsprekend leer je werken met een professioneel boekhoudpakket. Verder bestudeer je wat er zoal komt kijken bij het runnen van een bedrijf: marketing, financiering, investeringsanalyse, kostprijsberekening, voorraadbeleid, enz

In de lessen toegepaste informatica leer je programmeren en werken met professionele software. In het zesde jaar zal je twee weken stage lopen in een bedrijf en leg je een geïntegreerde proef af. Hiervoor werk je gedurende het schooljaar een aantal opdrachten uit in het kader van je eigen fictieve onderneming en je stage.

BOEKHOUDEN-INFORMATICA 5de jaar 6de jaar
Nederlands 3 3
Engels 3 3
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Bedrijfseconomie 7 6
Toegepaste informatica 5 5
Informatica op maat (optioneel) 1 0
Stage 0 2
Seminarie 0 1
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Totaal 32 34*