Economie-Wiskunde

Profiel van de leerling

Jij hebt een goed wiskundig inzicht en bekijkt cijfers graag vanuit een economisch perspectief. Het bedrijfsleven blijft je boeien.

Profiel van de richting

Je bekijkt maatschappelijke aspecten door een economische bril. Zo krijg je inzicht in de samenhang tussen de economische, juridische, boekhoudkundige en ethische aspecten van het ondernemen. Wiskunde is een tweede hoofdvak.

ECONOMIE - WISKUNDE 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Economie 4 4
Engels 2 2
Esthetica 1/0 1/0
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Seminarie 2 2
Wiskunde 6/8 6/8
Totaal 32/33 32/33