Maatschappij- en welzijnswetenschappen

2de graad

Profiel

Persoonlijkheid

Je bent

 • vlot in de omgang met anderen
 • open voor contact met onbekenden
 • verdraagzaam en respectvol

Leercompetenties

Je kan

 • moeilijkere leerinhouden verwerven
 • verbanden leggen en logisch redeneren, vooral gericht op het studiedomein
 • analytisch en wetenschappelijk kijken naar mens en samenleving
 • menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier hanteren

Interesses

 • de mens in al zijn complexiteit
 • maatschappij en opvoeding
 • kunst en filosofie
MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN (DG) 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Geschiedenis 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Frans ondersteuning 0 1
Nederlands 4 4
Nederlands ondersteuning 1 1
Wiskunde 3 3
Sociologie en psychologie 5 5
Filosofie 2 2
Richtingsvak+ 1 1
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 2
Totaal 32 32
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN (D/A) 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Geschiedenis 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Frans ondersteuning 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Maatschappij en welzijn
     Ontwikkeling en pedagogisch handelen 4 3
     Gezondheidsbevordering 1 2
     Anatomie en fysiologie 1 1
     Indirecte zorg 3 3
Richtingsvak+ 0 1
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 3
Totaal 32 32

Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen: Leren+, IT, Artistieke Vorming (beeld, muziek en audiovisuele media), Mens en Samenleving

Verschil tussen Maatschappij- en welzijnswetenschappen en Maatschappij en welzijn

Richtingsvakken (geel)

 • praktischere leerdoelen in de D/A-richting
 • meer tijd om de leerdoelen te verwerken in de D/A-richting

Basisvakken (oranje)

 • beperktere leerdoelen voor de D/A-richting

We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.