Basiszorg en ondersteuning

3de graad

Profiel

Beschrijving

 • Praktische studierichting
 • Bereidt voor op een zorg- of welzijnsberoep
 • Bereidt voor op de studierichtingen: Kinderbegeleiding, Verzorgende/Zorgkundige en HBO5 verpleegkunde.
 • Nadruk op huishoudelijke en logistieke competenties
 • Stage

Specifiek voor deze richting

 • Zorg dragen voor maaltijdbereiding, linnenzorg en woon- en leefklimaat
 • Informeren en helpen van cliënten bij zorgnoden en behoeften met aandacht voor een aanbod van zorg-, hulp en dienstverlening
 • Stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag
 • Psychosociaal welbevinden ondersteunen van kinderen en volwassenen met aandacht voor het hanteren van communicatieve en sociale vaardigheden
 • Introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten
 • Voorbereiden van en oriëntering op het uitvoeren van taken als verzorgende, zorgkundige en begeleider in de kinderopvang
 • Minimum van 16 graaduren stage
BASISZORG EN ONDERSTEUNING 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
AV Mavo 1 1
AV Nederlands 2 2
AV Wiskunde 2 2
Engels 2 2
Basiszorg en ondersteuning 13 11
Stage 8 10
Totaal 32 32