Latijn - Moderne talen

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Sterk theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren in een theoretische richting
  • Brede algemene vorming

Specifiek voor deze richting

  • Inzicht verwerven in cultuur via authentieke teksten
  • Inzicht verwerven in taalsystemen
  • Taalverwerving, taalontwikkeling en taalvariatie
  • Communicatievaardigheden in Duits, Engels, Frans en Nederlands
  • Literatuur
  • Uitdaging verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen
  • Duits
LATIJN - MODERNE TALEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 2 0
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Wiskunde 3 3
Latijn 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Taaltechnologie en taalredactie 0 2
Esthetica 2 0
Keuzevak *
  Filosofie 0 2
  Economie 0 2
  Statistiek 0 2
Totaal 32 32
* De leerling kiest één vak uit dit aanbod.