Opvoeding en begeleiding

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Theoretisch-praktische studierichting, bereidt voor op verder studeren en arbeidsmarkt
  • Theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie
  • Aandacht voor contexten en concrete voorbeelden uit de welzijnszorg
  • Stage

Specifiek voor deze richting

  • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van het kind 0 tot 12j)
  • Pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek
  • Deontologie
  • Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de kinderopvang
  • Vorming tot kinderbegeleider baby’s en peuters en schoolgaande kinderen: ondersteunen/pedagogisch handelen in de kinderopvang
  • Minimum 8 graaduren stage
OPVOEDING EN BEGELEIDING 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 0
Nederlands 3 3
Aardrijkskunde 0 2
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Opvoeding en begeleiding 13 13
Totaal 32 32