Natuurwetenschappen

2de graad

Profiel

Persoonlijkheid

Je bent

 • nieuwsgierig en leergierig
 • iemand met doorzettingsvermogen
 • een probleemoplossende en planmatige denker

Leercompetenties

Je kan

 • inzichten tonen in complexere leerinhouden
 • vlot verbanden leggen tussen leerinhouden
 • analytisch en logisch redeneren
 • vlot wiskundig abstracte begrippen en contexten hanteren

Interesses

 • natuurwetenschappen
 • wiskunde
 • techniek en informatica
NATUURWETENSCHAPPEN (DO) 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Engels 2 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Richtingsvak+ 1 1
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 2
Totaal 32 32
BIOTECHNOLOGISCHE STEM-WETENSCHAPPEN (DG) 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Ondersteuning wiskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 3
Fysica 3 3
Biotechnologische STEM-wetenschappen 2 3
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 1
Totaal 32 32

Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen: Leren+, IT, Artistieke Vorming (beeld, muziek en audiovisuele media), Mens en Samenleving

Verschil tussen Natuurwetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen

Richtingsvakken (geel)

 • ongeveer dezelfde leerinhouden, maar meer tijd om ze te verwerken in de DG-richting
 • meer aandacht voor onderzoeks- en labovaardigheden in de DG-richting

Basisvakken (oranje)

 • minder uitgebreide doelen in de DG-richting

We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.