Sociale en technische wetenschappen

Profiel van de leerling

  • Heb je een brede interesse in mens en maatschappij?
  • Wil je sociale en natuurwetenschappelijke thema’s onder de loep nemen en creatief uitwerken?
  • Werk je graag in team maar schrikt ook zelfstandig werk je niet af?

Dan is dit de geschikte studierichting voor jou!

Profiel van de richting

De klemtoon van deze richting ligt op natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Het technische aspect van de opleiding uit zich vooral in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. Bij de integrale opdrachten wordt er vakoverschrijdend rond bepaalde thema’s gewerkt. In het 6de jaar ga je in het kader van deze integrale opdrachten twee weken stage lopen en werk je individueel een geïntegreerde proef uit.

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 5de jaar 6de jaar
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Sociale Wetenschappen 4 4
Natuurwetenschappen 4 4
Integrale opdrachten: 6 5
Natuurwetenschappen
Voeding
Sociale wetenschappen
Seminarie 0 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Totaal 32 32