Bedrijfswetenschappen

2de graad

Profiel

Persoonlijkheid

Je bent

 • ambitieus, leergierig, geïnteresseerd
 • een doordouwer
 • een teamplayer

Leercompetenties

Je kan

 • geordend denken en wiskundige begrippen toepassen in een economische context
 • logisch en kritisch redeneren
 • vlot (economische) verbanden leggen
 • iets meer tijd gebruiken om moeilijkere leerstof te verwerken
 • een sterke taalbeheersing laten zien

Interesses

 • wanneer het gaat over geld, bedrijven, arbeid in het nieuws, spits je je oren
 • je werkt graag met cijfers
 • je experimenteert graag met Officepakketten zoals Excel en Powerpoint
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (DG) 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Geschiedenis 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Economie 6 6
Informaticawetenschappen 1 1
Richtingsvak+ 1 2
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 2
Totaal 32 32
BEDRIJF EN ORGANISATIE (D/A) 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Geschiedenis 1 1
Engels 2 2
Zakelijk Engels 1 1
Frans 2 2
Zakelijk Frans 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Bedrijfseconomie
     Algemene Economie 4 4
     Boekhouden en financieel beheer 4 5
Richtingsvak+ 0 1
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 2
Totaal 32 32

Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen: Leren+, IT, Artistieke Vorming (beeld, muziek en audiovisuele media), Mens en Samenleving

Verschil tussen Bedrijfswetenschappen en Bedrijf en organisatie

Richtingsvakken (geel)

 • beperktere leerdoelen voor de D/A-richting

Basisvakken (oranje)

 • beperktere leerdoelen voor de D/A-richting

We vergelijken steeds de richting met de richting rechts in de matrix.