Onze missie

Ons college is een thuis en leefgemeenschap, geïnspireerd door Sint-Franciscus. We vormen onze leerlingen in een sfeer van aandacht, respect en verdraagzaamheid. Dat doen we door ‘voor te leven’, kansen te scheppen en altijd het goede te zien in jongeren.

Aandacht voor de hele persoonlijkheid en de ontwikkeling van competenties staan centraal in onze onderwijsopdracht. Daarnaast volgen we duidelijke normen om onze leerlingen op te voeden en op te leiden.

Het Sint-Franciscuscollege realiseert dit alles op een dynamische manier, in open overleg met alle inspraakorganen, met de focus op ieders talent en aandacht voor onze omgeving.