Studieaanbod 3de graad - modernisering

Domein- overschrijdend

Domein- gebonden

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarkt

Economie & organisatie

Economie – Moderne Talen

Economie – Wiskunde

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfsorganisatie

Applicatie- en databeheer

Onthaal, organisatie en sales

Maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen

Welzijnswetenschappen

Opvoeding en begeleiding

Defensie en veiligheid

Basiszorg en ondersteuning

Stem

Wetenschappen – Wiskunde

Grieks – Wiskunde

Latijn – Wiskunde

Latijn – Wetenschappen

Economie – Wiskunde

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Applicatie- en databeheer

Taal & cultuur

Latijn – Moderne talen

Economie – Moderne talen

Grieks – Wiskunde

Moderne talen

Latijn – Wiskunde

Latijn – Wetenschappen