Team leerlingenbegeleiding

Vertrouwenspersonen

Schoolpsychologen in het team

Individuele socio-emotionele begeleiding

Preventiebeleid (o.a. drugs, alcohol, gamen, sociale media …)

Faalangsttraining

Samenwerking met VCLB

Verbindend en herstelgericht werken

Herstelgesprekken

Centrale rol van communicatie

Betrokkenheid van alle partners: leerling – ouder – school

LeefWijs@SFC

Middagactiviteiten

Leerlingenraad