Economie-Moderne talen

3de graad

Profiel

Beschrijving

 • Sterk theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren in een theoretische richting
 • Brede algemene vorming
 • Uitgebreid pakket economie
 • Uitgebreid pakket moderne talen
 • Uitbreiding van wiskunde i.f.v. economie

Specifiek voor deze richting

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten
 • Aspecten van financiering en fiscaal recht
 • Accounting en analyse van de jaarrekening
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
 • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur
 • Logisch en kritisch denken
 • Economische problemen oplossen vanuit wiskundige concepten
 • Duits
ECONOMIE - MODERNE TALEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 2 0
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Wiskunde 4 4
Economie 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Artistieke vorming 1 1
Keuzevak *
  Esthetica 0 2
  Filosofie 0 2
  Statistiek 0 2
Totaal 32 32
* De leerling kiest één vak uit dit aanbod en volgt dat vak gedurende het hele schooljaar.