Humane wetenschappen

Profiel van de leerling

Je bent sociaal voelend en communiceert vlot. Je wil de vele manieren waarop mensen zich gedragen en samenleven op een theoretische manier bestuderen.

Profiel van de richting

Je bestudeert het menselijk gedrag, ons leven in de maatschappij met al haar regels en structuren, onze taal, kunst en het netwerk van de verschillende media. De richting biedt ook een goede basis moderne talen en wiskunde.

HUMANE WETENSCHAPPEN 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Cultuurwetenschappen 3 3
Engels 3 3
Esthetica* 1/0 1/0
Frans 4 4
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Seminarie 2 2
Wiskunde* 3/4 3/4
Totaal 32 32