Bedrijfsorganisatie

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Theoretisch-praktische studierichting, bereidt voor op verder studeren of op de arbeidsmarkt (dankzij de verworven beroepskwalificaties)
  • Algemene economie en bedrijfswetenschappen

Specifiek voor deze richting

  • Aspecten van macro- en micro-economie
  • Doelstellingen en werking van een onderneming
  • Boekhouden en financieel beheer: fiscaliteit, accounting, analyse van de jaarrekening, debiteurenbeheer en kostprijsberekening
  • Personeelsbeheer: sociaal overleg, in- en uitstroom, tewerkstelling en loonberekening
BEDRIJFSORGANISATIE 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 0
Nederlands 3 3
Aardrijkskunde 0 2
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Bedrijfsorganisatie 12 12
Duits 1 1
Totaal 32 32