Bedrijfswetenschappen

3de graad

Profiel

Beschrijving

 • Theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren in een theoretische richting
 • Brede algemene vorming
 • Uitgebreid pakket economie
 • Pakket informatica
 • Uitbreiding wiskunde i.f.v. economie

Specifiek voor deze richting

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten
 • Aspecten van financiering en fiscaal recht
 • Accounting en analyse van de jaarrekening
 • Uitbreiding bedrijfswetenschappen: aspecten van sociaal recht, kostprijsberekening, HRM en supply chain management, ontwikkelen van een ondernemingsconcept
 • Uitbreiding wiskunde: matrices, functies, integralen en statistiek
 • Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer
 • Logisch en kritisch denken
 • Economische problemen oplossen vanuit wiskundige concepten
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 0
Nederlands 3 3
Aardrijkskunde 0 2
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 2
Informaticawetenschappen 2 2
Bedrijfswetenschappen 8 8
Duits 1 1
Totaal 32 32