Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren
  • Brede algemene vorming
  • Uitbreiding van wetenschappen
  • STEM-geïntegreerd onderzoekend en probleemoplossend leren (STEM-Engineering)
  • Labo
  • Uitbreiding van wiskunde i.f.v. wetenschappen

Specifiek voor deze richting

  • Uitbreiding van biologie, chemie en fysica
  • STEM-geïntegreerd probleem oplossen en labo
  • Uitbreiding van wiskunde i.f.v. wetenschappen: matrices, functies, integralen, statistiek
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
BIOTECHNOLOGISCHE EN CHEMISCHE STEM-WETENSCHAPPEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 0
Nederlands 3 3
Aardrijkskunde 2 1
Frans 3 3
Engels 2 3
Wiskunde 4 4
Informaticawetenschappen 0 2
Biologie 3 3
Chemie 3 3
Fysica 3 3
BCSW 3 3
Totaal 32 32