Humane wetenschappen

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Sterk theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren in een theoretische richting
  • Brede algemene vorming
  • Uitgebreide filosofie en kunstbeschouwing
  • Algemene gedragswetenschappen

Specifiek voor deze richting

  • Sociale en gedragswetenschappen: vanuit een theoretische benadering (theorieën, begrippen en tradities) kritisch reflecteren over thema’s uit de sociale en politieke wetenschappen, psychologie en pedagogiek
  • Filosofie met aandacht voor thema’s en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica
  • Kunstbeschouwing
  • Uitbreiding van wiskunde: statistiek
  • Analyse van wetenschappelijke theorieën
HUMANE WETENSCHAPPEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 2 0
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Statistiek 0 2
Soc. en gedragswetenschappen 5 5
Filosofie 2 2
Kunstbeschouwing 2 0
Artistieke vorming 1 1
Keuzevak *
  Duits 0 2
  Economie 0 2
Totaal 32 32
* De leerling kiest één vak uit dit aanbod en volgt dat vak gedurende het hele schooljaar.