Latijn - Wetenschappen

3de graad

Profiel

Beschrijving

 • Sterk theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren in een theoretische richting
 • Brede algemene vorming
 • Uitgebreid pakket wetenschappen
 • Gevorderde wiskunde

Specifiek voor deze richting

 • Inzicht verwerven in cultuur via authentieke teksten
 • Inzicht verwerven in taalsystemen
 • Taalverwerving, taalontwikkeling en taalvariatie
 • Uitbreidingspakket wiskunde
 • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica
 • Deductief en empirisch probleemoplossend denken
 • Onderzoeksvaardigheden: wetenschappen
LATIJN - WETENSCHAPPEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Fysica 3 2
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Latijn 4 4
Informaticawetenschappen 0 1
Keuzevak *
  Esthetica 0 2
  Toelatingsproef/STEM 0 2
  Filosofie 0 2
  Economie 0 2
Totaal 32 32
* De leerling kiest één vak uit dit aanbod.