Latijn - Wiskunde

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Sterk theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren in een theoretische richting
  • Brede algemene vorming
  • Gevorderde wiskunde

Specifiek voor deze richting

  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Inzicht verwerven in cultuur via authentieke teksten
  • Inzicht verwerven in taalsystemen
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Abstracte wiskundige concepten gebruiken
  • Diepere wiskundige vaardigheden
  • Beperkte uitbreiding wetenschappen
LATIJN - WISKUNDE 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 0 2
Biologie 2 0
Chemie 1 2
Fysica 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 6 6
Latijn 4 4
Informaticawetenschappen 1 0
Keuzevak *
  Wiskunde 2 2
  Esthetica 2 0
  Duits 0 2
  Toelatingsproef 0 2
  Filosofie 0 2
  Economie 0 2
Totaal 32 32
* De leerling kiest één vak uit dit aanbod en volgt dat vak gedurende het hele schooljaar.