Moderne talen

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Sterk theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren in een theoretische richting
  • Brede algemene vorming

Specifiek voor deze richting

  • Uitgebreid pakket moderne talen
  • Communicatievaardigheden in Duits, Engels, Frans en Nederlands
  • Vierde moderne vreemde taal
  • Taaltechnologie
  • Taalsystematiek, taalontwikkeling, taalverwerving, relatie tussen taaluitingen en gebruikers
  • Verdieping in taal- en letterkunde
  • Duits
MODERNE TALEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 2 0
Frans 5 5
Engels 3 3
Duits 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Spaans 2 2
Taaltechnologie en taalredactie 0 2
Esthetica 2 0
Artistieke vorming 1 1
Keuzevak *
  Filosofie 0 2
  Economie 0 2
  Statistiek 0 2
Totaal 32 32
* De leerling kiest één vak uit dit aanbod en volgt dat vak gedurende het hele schooljaar.