Welzijnswetenschappen

3de graad

Profiel

Beschrijving

  • Theoretische studierichting, bereidt voor op verder studeren
  • Brede algemene vorming
  • Filosofie
  • Uitgebreide algemene gedragswetenschappen

Specifiek voor deze richting

  • Toegepaste Sociale en gedragswetenschappen: vanuit concrete thema’s inzicht krijgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociale en politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek en sociaal recht
  • Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt
  • Uitbreiding van biologie: fysiologie en anatomie van de mens
  • Uitbreiding van wiskunde: pakket uit statistiek
  • Reflecteren over wetenschappelijke theorieën op basis van contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn
WELZIJNSWETENSCHAPPEN 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 2 0
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 0 2
Frans 3 3
Engels 2 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 3 3
Toeg gedr en soc wetenschappen 7 6
Filosofie 2 2
Statistiek 0 1
Esthetica 2 1
Totaal 32 32