Moderne talen

2de graad

Profiel

Persoonlijkheid

Je bent

 • communicatief
 • een open persoonlijkheid
 • geïnteresseerd in andere culturen
 • verdraagzaam en respectvol

Leercompetenties

Je kan

 • moeilijkere leerinhouden in een korte tijd verwerven voor alle vakken
 • inzicht tonen in taalstructuren en je hebt een sterk taalgevoel
 • taalsystemen, literatuur en communicatie theoretisch en wetenschappelijk benaderen
 • logisch en wiskundig redeneren en makkelijk verbanden leggen

Interesses

 • taal …
  • als systeem: pragmatiek, sociolinguïstiek en taalsystematiek
  • om van te genieten (literatuur, creatieve taaltaken)
  • in de communicatie in een vreemde taal of de omgangstaal
  • in de gemediatiseerde massacommunicatie
MODERNE TALEN (DO) 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Engels 3 3
Nederlands 5 4
Frans 5 4
Duits 0 2
Communicatiewetenschappen & taaltechnologie 1 2
Richtingsvak+ Duits 1 0
Richtingsvak+ Spaans 0 1
Wiskunde 4 4
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 2
Totaal 32 32

Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen: Leren+, IT, Artistieke Vorming (beeld, muziek en audiovisuele media), Mens en Samenleving