Veiligheidsberoepen

Profiel van de leerling

  • Zou je graag aan de slag willen als bewakingsagent, gemeenschapswacht, douanier, penitentiair bewakingsagent, militair of ben je op zoek naar een andere veiligheidsfunctie in de publieke of private veiligheidssector?

  • Ben je altijd gefascineerd geweest door de veiligheidssector en past jouw profiel bij deze sector?

    Dan is deze studierichting zeker iets voor jou!

Profiel van de richting

De opleiding biedt een ruim aanbod aan zowel praktische als theoretische activiteiten binnen de sector van de ‘veiligheid’. Externe lessen en observatieactiviteiten maken ook een onderdeel uit van de opleiding Veiligheid. Op deze wijze krijg je voeling met verschillende praktijksituaties.

Binnen het vak LO wordt er via verschillende bewegingsdomeinen gewerkt rond vier basiseigenschappen: kracht, snelheid, lenigheid en uithouding. Om je goed voor te bereiden op mogelijke verbale en fysieke conflicten, leer je via de cursus fysieke ontwijkingstechnieken hoe hiermee om te gaan. Daarnaast is het fysieke aspect zeer belangrijk om je voor te bereiden op mogelijke fysieke proeven van de politie of defensie.

Daarnaast leer je in het vak recht meer over de regelgeving die betrekking heeft op het aspect bewaking. Je leert helder rapporteren bij Nederlands en je schaaft je vreemdetalenkennis bij in de vakken Frans en Engels. Verder leer je vlot omgaan met verschillende culturen dankzij de vakken godsdienst, cultuur en diversiteit, communicatietechnieken en conflicthantering. Ook binnen het vak PAV leer je reflecteren over de actualiteit, kritisch nadenken en rekenvaardigheid.

Voor de verschillende vakken zul je gedurende het schooljaar diverse taken maken die je op het einde van het jaar bundelt en voorstelt aan een jury. Dit is jouw GIP en eindwerk.

Afrondend word je in deze richting ondergedompeld in de wereld van Defensie. Ook zul je ervaring opdoen als voetbalsteward en gemachtigd opzichter. Daarnaast kun je heel wat attesten behalen die nodig zijn in het werkveld.

VEILIGHEIDSBEROEPEN 7de jaar
Godsdienst 2
Nederlands 2
Engels 1
Frans 2
Project Algemene Vakken 4
Lichamelijke opvoeding 4
Veiligheid: bewaking, defensie, bedrijfseerstehulpverlener 4
Maatschappij en samenleving 3
Werkplekleren 5
Recht 5
Totaal 32