Zorg en welzijn

2de graad

Profiel

Persoonlijkheid

Je bent

 • sociaal, authentiek en warm
 • communicatief vaardig
 • verdraagzaam en respectvol
 • iemand die graag werkt met en voor mensen (gezonde kinderen, volwassenen en ouderen)
 • iemand die graag werkt met handen en hart

Leercompetenties

Je kan

 • basis-theoretische inzichten verwerven binnen concrete contexten
 • autonoom functioneren
 • fijnmotorische handelingen uitvoeren
 • reflecteren over het eigen denken en handelen

Interesses

 • je bent begaan met je gezondheid en die van de anderen
 • het menselijk lichaam en de levensloopfasen van de mens
 • praktische taken (maaltijd-, linnen- en interieurzorg) uit de thuiscontext
 • behoeften van gezonde kinderen, volwassenen en ouderen
ZORG EN WELZIJN (A) 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Algemene vorming
     Maatschappelijke vorming 3 3
     Wiskunde 2 2
     Nederlands 1 1
Engels 2 2
Nederlands 2 2
Zorg en welzijn
     Gezondheid en welzijn 2 2
     Pedagogisch handelen 3 3
     Indirecte zorg 7 6
     Projecten 3 3
Gemeenschappelijk Funderend Leerplan 3 4
Totaal 32 32

Het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan bevat volgende onderdelen: IT, Artistieke Vorming (beeld en muziek)