DEFENSIE EN VEILIGHEID

Elk jaar worden er 4000 vacatures aangeboden bij defensie, de bewakingssector, de brandweer, de politie en het gevangeniswezen. Deze vacatures geraken steeds moeilijker ingevuld. Zie je je toekomst in een veiligheidsberoep in de publieke of private sector? Heb je interesse in een job als bewakingsagent, politieagent, brandweerman, militair, douanier of cipier? Wil je nog op verkenning gaan bij de verschillende jobs om je interesseveld te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen voor de toekomst? Dan is de richting Defensie & Veiligheid dus zeker iets voor jou.

 

Je wordt in de 3de graad gedurende 2 jaar beter geïnformeerd over en voorbereid op de profielen binnen de veiligheidssector. Na deze twee jaar ben je klaar om met een vervolgopleiding te beginnen. Enkele voorbeelden van vervolgopleidingen zijn bachelor Maatschappelijke Veiligheid of bachelor Toegepaste Jeugdcriminologie, bachelor Rechtspraktijk, bachelor Toegepaste Criminologie, bachelor Orthopedagogie.

 

De richting Defensie & Veiligheid heeft de dubbele finaliteit: ze bereidt voor op hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Kies je onmiddellijk voor de arbeidsmarkt dan heb je uiteraard een goed opstapje naar de veiligheidsberoepen bij defensie, de bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen, de justitiële sector, de douane of de politie.

 

Het Sint-Franciscuscollege biedt jou volop ruimte om te groeien om de beste versie van jezelf te worden. Dat doen we in een sfeer van verbondenheid. Daarom voorzien we bijvoorbeeld heel wat inspirerende nevenactiviteiten: van een heuse teambuilding tot het bezoeken van de verschillende werkplekken.
En natuurlijk hebben we ook aandacht voor jou als persoon: we vragen veel verantwoordelijkheidszin, maar ondersteunen je zeker individueel op heel wat vlakken.

Lessentabel Defensie & Veiligheid
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
3
3
Nederlands
3
3
Veiligheidstechniek Defensie en Veiligheid
   Bewaking & Brandweer & Defensie & Justitie & politie
4
3
   Fysieke paraatheid
2
2
   Maatschappij en samenleving
1
2
   Recht
2
2
   Specifiek Frans
1
1
   Werkplekleren
3
3
Wiskunde
3
3
TOTAAL
32
32
Let op: deze lessentabel is onder voorbehoud van hervorming

  • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
  • Getuigschrift hulpverlener
  • Bewijs van succesvolle afronding van de toelatingsproeven als soldaat/matroos bij Defensie
  • Attest van slagen in een vergelijkende selectie voor een functie binnen het penitentiair bewakingspersoneel (door en onder de verantwoordelijkheid van Selor toegekend)
  • Één of meerdere bewijzen met betrekking tot de het opleidingsonderdeel brandweer
  • Diploma secundair onderwijs

Op 11 maart ben je alvast van harte welkom op onze openschooldag. Op dit moment zal er een rondleiding plaatsvinden en kan je jouw identiteitskaart laten inlezen. Dit is de eerste stap van je registratieprocedure.

Indien je niet op onze openschooldag kon zijn, ben je ook van harte welkom op onze infosessie van 2 juni.

Na deze stap, kan je beginnen je gegevensdossier* in orde te maken. Dit doe je door onderstaande documenten op papier te verzamelen. Het volledige gegevensdossier kan je aan het onthaal op school afgeven op de volgende data: 3 juli, 23 augustus en 24 augustus. Dit kan tussen 9 en 16 uur bij mevrouw. Leen Claes. Enkel een volledig dossier wordt aangenomen. Het dossier dient vóór 1 september in orde te zijn.

 

* Je gegevensdossier bevat volgende documenten:

 

** We adviseren je om de officiële brochure van de richting Defensie en Veiligheid grondig door te nemen samen met je huisarts. Enkel op die manier is ook deze voldoende ingelicht over de fysieke verwachtingen van de richting Defensie & Veiligheid. Tijdens het schooljaar is het belangrijk om de leerdoelen van alle vakken te behalen, bij een langdurige fysieke ongeschiktheid kan dit implicaties hebben voor het behalen van bepaalde attesten of batige rangschikkingen.

Let op

  • Voor deze opleiding is het belangrijk dat je in orde bent met en je houdt aan de op dat moment geldende covid (en soortgelijke)-maatregelen en voorwaarden opgelegd door externen. SFC kan niet aansprakelijk gesteld worden indien je niet kan deelnemen aan bepaalde extra- en intramurosactiviteiten, noch als je daardoor attesten, selecties of diploma’s niet kan behalen. SFC is niet verantwoordelijk voor de extra kosten die mogelijks hierbij gepaard gaan.
  • Een inschrijving is pas volledig indien je dossier aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Om de kwaliteit te waarborgen kan de richting echter al vóór 1 september volzet verklaard worden. Voldoe je op de datum van volzetverklaring aan de toelatingsvoorwaarden (volledig en correct dossier) dan is je plaatsje verzekerd.

Alle info op deze website is onder voorbehoud onder meer van wijzigingen t.g.v. de evaluatie van de richting i.s.m. de overheid.

Dankzij Digital Skills Boost@SFC garanderen we dat onze leerlingen klaar zullen zijn voor deze uitdagingen. De aankoop of huur van een persoonlijke laptop is verplicht en staat centraal in onze aanpak. We vragen daarom deze laptop reeds te kopen/huren voor de start van het schooljaar.

Indien je zelf over een laptop beschikt die exact dezelfde specificaties heeft als onze toestellen, mag je dit model ook gebruiken. Anders vragen we je een laptop van de school te kopen/huren.

Bekijk hier onze volledige brochure.

Een verzorgde uitstraling, een onberispelijk voorkomen en het uitoefenen van de eigen voorbeeldfunctie zijn belangrijke vereisten in de richting veiligheid. Daarom kiezen we ervoor om tijdens alle lesdagen en activiteiten een uniform te dragen. Op deze manier steven we naar fierheid, respect en samenhorigheid. Het uniform kan je bestellen rechtstreeks bij de leverancier. Je kan op 29 augustus de items van het uniform komen passen en je bestelling ter plaatse doorgeven. Nadien is bestellen van het uniform eveneens mogelijk door diezelfde schoolcode te gebruiken en in te geven op de website van de leverancier.