DEFENSIE EN VEILIGHEID

Profiel

Elk jaar worden er talrijke vacatures aangeboden bij defensie, de bewakingssector, de brandweer, de politie en het gevangeniswezen. Deze vacatures geraken steeds moeilijker ingevuld. Zie je jezelf in de toekomst werken in een veiligheidsberoep in de publieke of private sector? Heb je interesse in een job als bewakingsagent, politieagent, brandweerman, militair, douanier of cipier? Of wil je eerst nog wat meer ontdekken en uitzoeken welke verschillende jobs er zijn in de ruime veiligheidssector? Dan is de richting Defensie & Veiligheid dus zeker iets voor jou.

Je wordt in de derde graad gedurende twee jaar beter geïnformeerd over en voorbereid op de mogelijkheden binnen de veiligheidssector. De richting Defensie & Veiligheid heeft de dubbele finaliteit: ze bereidt je voor op hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt. Na deze twee jaar ben je dus klaar om met een vervolgopleiding te beginnen of kan je onmiddellijk voor de arbeidsmarkt kiezen.  Enkele voorbeelden van vervolgopleidingen zijn professionele bachelor Maatschappelijke Veiligheid of bachelor Toegepaste Jeugdcriminologie, bachelor Rechtspraktijk, bachelor Toegepaste Criminologie, bachelor maatschappelijke veiligheid. Kies je onmiddellijk voor de arbeidsmarkt dan heb je uiteraard een goed opstapje naar de veiligheidsberoepen bij defensie, de bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen, de justitiële sector, de douane of de politie.

Het Sint-Franciscuscollege biedt jou daarin volop ruimte om te groeien om de beste versie van jezelf te worden. Dat doen we in een sfeer van verbondenheid. Daarom voorzien we heel wat inspirerende nevenactiviteiten: van een heuse teambuilding tot het bezoeken van de verschillende werkplekken. En natuurlijk hebben we ook aandacht voor jou als persoon: we vragen veel verantwoordelijkheidszin, maar ondersteunen je zeker individueel op heel wat vlakken.

Lessentabel
Lessentabel Defensie & Veiligheid
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde / geschiedenis
2
2
Engels
2
2
Frans
3
3
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
3
3
Veiligheidstechniek Defensie en Veiligheid
13
13
   Bewaking, brandweer, justitie, politie  
   Fysieke paraatheid (extra onderdeel bij LO)  
   Maatschappij en samenleving  
   Recht  
   Werkplekleren  
Wiskunde
3
3
TOTAAL
32
32

Let op: deze lessentabel is onder voorbehoud van hervorming

Te behalen attesten
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Getuigschrift hulpverlener
 • Bewijs van succesvolle afronding van de toelatingsproeven als soldaat/matroos bij Defensie
 • Attest van slagen in een vergelijkende selectie voor een functie binnen het penitentiair bewakingspersoneel (door en onder de verantwoordelijkheid van Selor toegekend)
 • Één of meerdere bewijzen met betrekking tot de het opleidingsonderdeel brandweer
 • Diploma secundair onderwijs
Registratieprocedure

Wil je je registreren voor deze richting? Vul dan zeker de registratiefiche op onze website in. Dit is de eerste stap van onze registratieprocedure. Heb je daarna vragen? Geen probleem, want op 25 maart organiseren we een online infomoment. Vervolgens zal er op 18 mei een openschooldag plaatsvinden. Op die dag vinden er allerlei rondleidingen en demo’s plaats. Ook kun je op dat moment je identiteitskaart laten inlezen. Dit is de tweede stap in je registratieprocedure. Na deze stap, kan je beginnen je gegevensdossier* in orde te maken. Dit doe je door onderstaande documenten op papier te verzamelen. Het volledige gegevensdossier kan je aan het onthaal op school afgeven op de volgende data: 2 juli, 27 augustus en 28 augustus. Dit kan tussen 9 en 16 uur bij mevrouw. Leen Claes. Enkel een volledig dossier wordt aangenomen. Het dossier dient vóór 1 september in orde te zijn.

* Je gegevensdossier bevat volgende documenten:

 • uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 april 1990’ (maximaal 6 maanden oud)
 • kopie van rapport en getuigschrift van het vorige schooljaar
 • medisch attest** (officieel sjabloon SFC, ingevuld door de huisarts)
 • veiligheidsverklaring politie
 • veiligheidsverklaring justitie (zelf in te vullen: punt 1, punt 4, laatste kader)

** Tijdens het schooljaar is het belangrijk om de leerdoelen van alle vakken te behalen, bij een langdurige fysieke ongeschiktheid kan dit implicaties hebben voor het behalen van bepaalde attesten of batige rangschikkingen.

Let op

Een inschrijving is pas volledig indien je dossier aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Om de kwaliteit te waarborgen kan de richting echter al vóór 1 september volzet verklaard worden. Voldoe je op de datum van volzetverklaring aan de toelatingsvoorwaarden (volledig en correct dossier) dan is je plaatsje verzekerd.

Alle info op deze website is onder voorbehoud onder meer van wijzigingen t.g.v. de evaluatie van de richting i.s.m. de overheid.

Laptop

Dankzij Digital Skills Boost@SFC garanderen we dat onze leerlingen klaar zullen zijn voor deze uitdagingen. De aankoop of huur van een persoonlijke laptop is verplicht en staat centraal in onze aanpak. We vragen daarom deze laptop reeds te kopen/huren voor de start van het schooljaar.

Indien je zelf over een laptop beschikt die exact dezelfde specificaties heeft als onze toestellen, mag je dit model ook gebruiken. Anders vragen we je een laptop van de school te kopen/huren.

Via deze link kan je meer info verkrijgen over de laptop.

Voorbeeldfunctie en uniform

Een verzorgde uitstraling, een onberispelijk voorkomen en het uitoefenen van de eigen voorbeeldfunctie zijn belangrijke vereisten in de richting veiligheid. Daarom kiezen we ervoor om tijdens alle lesdagen en activiteiten een uniform te dragen. Op deze manier steven we naar fierheid, respect en samenhorigheid. Het uniform kan je bestellen rechtstreeks bij de leverancier. Je kan op 28 augustus de items van het uniform komen passen en je bestelling ter plaatse doorgeven. Nadien is bestellen van het uniform eveneens mogelijk door diezelfde schoolcode te gebruiken en in te geven op de website van de leverancier.