Veiligheidsberoepen

De opleiding heeft een ruim aanbod aan zowel praktische als theoretische activiteiten binnen de sector van veiligheid. Externe lessen en observatieactiviteiten maken deel uit van de opleiding Veiligheid. Op deze wijze krijg je voeling met verschillende praktijksituaties.

Binnen het vak lichamelijke opvoeding wordt er gewerkt rond vier basiseigenschappen: kracht, snelheid, lenigheid en uithouding. Om je goed voor te bereiden op mogelijke verbale en fysieke conflicten, leer je via de cursus fysieke ontwijkingstechnieken hoe hiermee om te gaan. Het mag duidelijk zijn dat het fysieke aspect zeer belangrijk is, niet in het minst om je voor te bereiden op mogelijke fysieke proeven van de politie of defensie.

In het vak recht kom je meer te weten over de regelgeving die betrekking heeft op het aspect bewaking. Je leert helder rapporteren bij Nederlands en je schaaft je vreemde talen kennis bij in de vakken Frans en Engels. Verder verwerf je meer inzicht in (de professionele omgang met) verschillende culturen, communicatievaardigheden en conflicthantering dankzij het vak maatschappij en samenleving. Binnen het vak PAV leer je kritisch nadenken, reflecteren over de actualiteit en je scherpt je rekenvaardigheid aan.

Afrondend word je in deze richting ondergedompeld in de wereld van defensie. Je zult ook ervaring opdoen als voetbalsteward en gemachtigd opzichter. Kortom, je kunt heel wat attesten behalen die je nodig hebt in het werkveld.

Lessentabel Veiligheidsberoepen
7de jaar
Engels
1
Frans
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
4
Maatschappij en samenleving
2
Nederlands
2
Planning en organisatie
1
Project algemene vakken
4
Recht
4
Veiligheidstechniek: bedrijfseerstehulpverlener/levensreddend handelen, bewaking, preventie
4
Werkplekleren en seminaries
6
TOTAAL
32

 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest voetbalsteward
 • Getuigschrift hulpverlener
 • VCA-attest
 • Attest kleine blusmiddelen
 • Attest gemeenschapswacht
 • Attest gemachtigde opzichter
 • Diploma secundair onderwijs of studiegeschrift

 • Deelname Psychotechnisch onderzoek bewaking
 • Deelname federaal geschiktheidsattest brandweer

Aan Integrale Veiligheid kun je enkel deelnemen als je een diploma verworven hebt. Daarnaast heb je binnen Integrale Veiligheid de mogelijkheid om de wereld van de politie diepgaander te ontdekken binnen het vak “veiligheidstechniek politie” en vandaaruit ook al de selectieproeven aan te vatten. Dit onderdeel wordt binnen de richting Veiligheidsberoepen slechts beperkt gegeven in de lessen recht. Op die manier ben je deels voorbereid op een job als politieagent. In de richting Integrale Veiligheid wordt eveneens de focus gelegd op het behalen van het attest ploeglid eerste interventie en brandweer. In Veiligheidsberoepen behaal je het attest kleine blusmiddelen.

In beide richtingen maken we een eindwerk. In Veiligheidsberoepen is dit een beroepsgerelateerde GIP (geïntegreerde proef), in Integrale Veiligheid is dit een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan).

Je krijgt binnen de richting Veiligheidsberoepen vakken als PAV en godsdienst. Je krijgt ook een extra uur recht. Voor beide richtingen wordt de focus gelegd op oriëntering, kennisverwerving en fysieke paraatheid. In de richting Integrale Veiligheid zal je vaker zelfstandig abstractere opdrachten en leerstof moeten verwerken, in de richting Veiligheidsberoepen word je hierin meer begeleid.

Op 11 maart ben je alvast van harte welkom op onze openschooldag. Op dit moment zal er een rondleiding plaatsvinden en kan je jouw identiteitskaart laten inlezen. Dit is de eerste stap van je registratieprocedure.

Indien je niet op onze openschooldag kon zijn, ben je ook van harte welkom op onze infosessie van 2 juni.

Na deze stap, kan je beginnen je gegevensdossier* in orde te maken. Dit doe je door onderstaande documenten op papier te verzamelen. Het volledige gegevensdossier kan je aan het onthaal op school afgeven op de volgende data: 3 juli, 23 augustus en 24 augustus. Dit kan tussen 9 en 16 uur bij mevrouw. Leen Claes. Enkel een volledig dossier wordt aangenomen. Het dossier dient vóór 29 augustus in orde te zijn.

 

* Je gegevensdossier bevat volgende documenten:

 • uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 april 1990’ (maximaal 6 maanden oud)
 • kopie rijbewijs (indien behaald)
 • kopie getuigschrift 2de jaar van de 3de graad
 • kopie rapport 6de jaar secundair onderwijs
 • medisch attest (officieel sjabloon SFC, ingevuld door de huisarts)

 

** We adviseren je om de officiële brochure van de richting Defensie en Veiligheid grondig door te nemen samen met je huisarts. Enkel op die manier is ook deze voldoende ingelicht over de fysieke verwachtingen van de richting Defensie & Veiligheid. Tijdens het schooljaar is het belangrijk om de leerdoelen van alle vakken te behalen, bij een langdurige fysieke ongeschiktheid kan dit implicaties hebben voor het behalen van bepaalde attesten of batige rangschikkingen.

Wanneer je het volledige dossier bij ons binnenbrengt, krijg je van ons ook een tijdstip om je kennismakingsgesprek af te leggen. Dit gesprek vindt plaats op 29 augustus en is verplicht voor het 7de jaar Veiligheid.

Let op

 • Voor deze opleiding is het belangrijk dat je in orde bent met en je houdt aan de op dat moment geldende covid (en soortgelijke)-maatregelen en voorwaarden opgelegd door externen. SFC kan niet aansprakelijk gesteld worden indien je niet kan deelnemen aan bepaalde extra- en intramurosactiviteiten, noch als je daardoor attesten, selecties of diploma’s niet kan behalen. SFC is niet verantwoordelijk voor de extra kosten die mogelijks hierbij gepaard gaan.
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er besloten worden een extra proef te organiseren. De rangschikking van aanmelding bepaalt eveneens de inschrijving.
 • Alle info op deze website is onder voorbehoud onder meer van wijzigingen t.g.v. de evaluatie van de richting i.s.m. de overheid.

Dankzij Digital Skills Boost@SFC garanderen we dat onze leerlingen klaar zullen zijn voor deze uitdagingen. De aankoop of huur van een persoonlijke laptop is niet verplicht voor het 7de jaar.

Indien je zelf over een laptop beschikt die exact dezelfde specificaties heeft als onze toestellen, mag je dit model ook gebruiken. Anders vragen we je een laptop van de school te kopen/huren.

Bekijk hier onze volledige brochure.

 

Een verzorgde uitstraling, een onberispelijk voorkomen en het uitoefenen van de eigen voorbeeldfunctie zijn belangrijke vereisten in de richting veiligheid. Daarom kiezen we ervoor om tijdens alle lesdagen en activiteiten een uniform te dragen. Op deze manier steven we naar fierheid, respect en samenhorigheid. Het uniform kan je bestellen rechtstreeks bij de leverancier. Je kan op 29 augustus de items van het uniform komen passen en je bestelling ter plaatse doorgeven. Nadien is bestellen van het uniform eveneens mogelijk door diezelfde schoolcode te gebruiken en in te geven op de website van de leverancier.