Veiligheidsberoepen

Profiel

Wil je graag aan de slag als politieagent of brandweerman? Is bewakingsagent worden iets voor jou? Heb je interesse in een job als douanebeambte of cipier (penitentiair bewakingsassistent)? Of misschien in een andere veiligheidsfunctie in de publieke of private veiligheidssector?

Dan is deze opleiding op het Sint-Franciscuscollege iets voor jou. Sinds het ontstaan van de opleidingen Veiligheid in 2009 zijn wij een officieel erkende opleiding. Dit betekent concreet dat wij samenwerken met officiële partners: de brandweerschool, de politieschool, Defensie, Binnenlandse zaken, Selor, … .

Verbondenheid in een sfeer van verantwoordelijkheid is in onze school belangrijk. Binnen dit geheel is er ook persoonlijke zorg en ondersteuning van elk individu. Daarnaast voorzien we ook heel wat inspirerende nevenactiviteiten.

Het Sint-Franciscuscollege biedt jou volop ruimte om te groeien. Wij kijken samen met jou naar de brede waaier aan mogelijkheden in de ruime veiligheidssector

Lessentabel

Lessentabel Veiligheidsberoepen
7de jaar
Engels
1
Frans
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
4
Maatschappij en samenleving
3
Nederlands
2
Project algemene vakken
4
Recht
5
Veiligheidstechniek bewaking, preventie …
4
Werkplekleren 
5
TOTAAL
32

Te behalen attesten

 • Diploma secundair onderwijs
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest voetbalsteward
 • Getuigschrift hulpverlener
 • VCA-attest
 • Attest kleine blusmiddelen
 • Attest gemeenschapswacht
 • Attest gemachtigde opzichter

Optionele attesten

 • Deelname Psychotechnisch onderzoek bewaking
 • Deelname federaal geschiktheidsattest brandweer

Verschil met integrale veiligheid

Aan Integrale Veiligheid kun je enkel deelnemen als je een diploma verworven hebt. Daarnaast heb je binnen Integrale Veiligheid de mogelijkheid om de wereld van de politie diepgaander te ontdekken binnen het vak “veiligheidstechniek politie” en vandaaruit ook al de selectieproeven aan te vatten. Dit onderdeel wordt binnen de richting Veiligheidsberoepen slechts beperkt gegeven in de lessen recht. Op die manier ben je deels voorbereid op een job als politieagent. In de richting Integrale Veiligheid wordt eveneens de focus gelegd op het behalen van het attest ploeglid eerste interventie en brandweer. In Veiligheidsberoepen behaal je het attest kleine blusmiddelen.

In beide richtingen maken we een eindwerk. In Veiligheidsberoepen is dit een beroepsgerelateerde GIP (geïntegreerde proef), in Integrale Veiligheid is dit een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan).

Je krijgt binnen de richting Veiligheidsberoepen vakken als PAV en godsdienst. Je krijgt ook een extra uur recht. Voor beide richtingen wordt de focus gelegd op oriëntering, kennisverwerving en fysieke paraatheid. In de richting Integrale Veiligheid zal je vaker zelfstandig abstractere opdrachten en leerstof moeten verwerken, in de richting Veiligheidsberoepen word je hierin meer begeleid.

Registratieprocedure

Na deze stap, kan je beginnen je gegevensdossier* in orde te maken. Dit doe je door onderstaande documenten op papier te verzamelen. Het volledige gegevensdossier kan je aan het onthaal op school afgeven op de volgende data: 3 juli, 23 augustus en 24 augustus. Dit kan tussen 9 en 16 uur bij mevrouw. Leen Claes. Enkel een volledig dossier wordt aangenomen. Het dossier dient vóór 29 augustus in orde te zijn.

* Je gegevensdossier bevat volgende documenten:

 • uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 april 1990’ (maximaal 6 maanden oud)
 • kopie rijbewijs (indien behaald)
 • kopie diploma secundair onderwijs
 • kopie rapport 6de jaar secundair onderwijs
 • medisch attest (officieel sjabloon SFC, ingevuld door de huisarts)

** Tijdens het schooljaar is het belangrijk om de leerdoelen van alle vakken te behalen, bij een langdurige fysieke ongeschiktheid kan dit implicaties hebben voor het behalen van bepaalde attesten of batige rangschikkingen.

Wanneer je het volledige dossier bij ons binnenbrengt, krijg je van ons ook een tijdstip om je kennismakingsgesprek af te leggen. Dit gesprek vindt plaats op 29 augustus en is verplicht voor het 7de jaar Veiligheid.

Laptop

Dankzij Digital Skills Boost@SFC garanderen we dat onze leerlingen klaar zullen zijn voor deze uitdagingen. De aankoop of huur van een persoonlijke laptop is niet verplicht voor het 7de jaar.

Indien je zelf over een laptop beschikt die exact dezelfde specificaties heeft als onze toestellen, mag je dit model ook gebruiken. Anders vragen we je een laptop van de school te kopen/huren.

Bekijk hier onze volledige brochure.

 

Voorbeeldfunctie en uniform

Een verzorgde uitstraling, een onberispelijk voorkomen en het uitoefenen van de eigen voorbeeldfunctie zijn belangrijke vereisten in de richting veiligheid. Daarom kiezen we ervoor om tijdens alle lesdagen en activiteiten een uniform te dragen. Op deze manier steven we naar fierheid, respect en samenhorigheid. Het uniform kan je bestellen rechtstreeks bij de leverancier. Je kan op 29 augustus de items van het uniform komen passen en je bestelling ter plaatse doorgeven. Nadien is bestellen van het uniform eveneens mogelijk door diezelfde schoolcode te gebruiken en in te geven op de website van de leverancier.