FAQ

Aanmelden

Wat is de eerste stap in de procedure?

Op 11 maart is onze openschooldag. Op deze dag lezen we de identiteitskaart van de geïnteresseerde leerlingen in. Dit is de eerste stap in je aanmeldings- of inschrijvingsprocedure*. Dit garandeert je echter nog geen plaatsje.

Je dient daarna je gegevensdossier in orde te komen maken op onze school op 3 juli, 23 augustus of 24 augustus.

* zie FAQ Gegevensdossier

Moeten leerlingen die op het Sint-Franciscuscollege zitten zich ook registreren?

Ja, ook de leerlingen die al op SFC school lopen, moeten hun gegevensdossier in orde maken om in de richting te kunnen starten. Voor de 5des moet dit gebeuren voor de start van de externe lessen en best voor 1 september. Voor het 7de moet dit gebeuren voor de toelatingsklassenraad van 29 augustus.

Gegevensdossier

Waarom moet ik een gegevensdossier in orde maken?

Je dient verschillende documenten te verzamelen om je gegevensdossier in orde te maken.

Voor het 5de zijn dat:

Voor 7 Se-n-Se Integrale Veiligheid zijn dat:

  • uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 april 1990’ (maximaal 6 maanden oud)
  • kopie rijbewijs (indien behaald)
  • kopie diploma secundair onderwijs
  • kopie rapport 6de jaar secundair onderwijs
  • medisch attest * (officieel sjabloon SFC, ingevuld door de huisarts) 

Voor 7 Veiligheidsberoepen zijn dat:

  • uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 april 1990’ (maximaal 6 maanden oud)
  • kopie rijbewijs (indien behaald)
  • kopie getuigschrift 2de jaar van de 3de graad
  • kopie rapport 6de jaar secundair onderwijs
  • medisch attest * (officieel sjabloon SFC, ingevuld door de huisarts) 

 

* We adviseren je om de officiële brochure van de richting Defensie en Veiligheid grondig door te nemen samen met je huisarts. Enkel op die manier is ook deze voldoende ingelicht over de fysieke verwachtingen van de richting Defensie & Veiligheid. Tijdens het schooljaar is het belangrijk om de leerdoelen van alle vakken te behalen, bij een langdurige fysieke ongeschiktheid kan dit implicaties hebben voor het behalen van bepaalde attesten of batige rangschikkingen.

Let op

Voor deze opleiding is het belangrijk dat je in orde bent met en je houdt aan de op dat moment geldende covid (en soortgelijke)-maatregelen en voorwaarden opgelegd door externen. Het SFC kan niet aansprakelijk gesteld worden indien je niet kan deelnemen aan bepaalde extra- en intramurosactiviteiten, noch als je daardoor attesten, selecties of diploma’s niet kan behalen. SFC is niet verantwoordelijk voor de extra kosten die mogelijks hierbij gepaard gaan.

Wanneer kan ik mijn gegevensdossier in orde maken?

Je laat op 11 maart (de openschooldag) je identiteitskaart inlezen. Dit is de eerste stap van het in orde maken van je dossier. Indien je niet aanwezig was, kun je dit ook laten doen op 2 juni, 3 juli, 23 augustus en 24 augustus.

Hoe kan ik mijn gegevensdossier in orde maken?

Je vervolledigt je dossier door op één van volgende data met al je documenten naar school te komen: 3 juli, 23 augustus, 24 augustus. Dit kan tussen 9 en 16 uur. Je geeft een volledig gegevensdossier af aan mevrouw Leen Claes. Indien er documenten ontbreken, zal je gegevensdossier niet in ontvangst genomen worden. Indien alles in orde is, krijg je een formulier mee met daarop de melding dat je in orde bent en plant mevrouw Leen Claes met jou een kennismakingsgesprek in.  Welke documenten je moet indienen, vind je onder “registratieprocedure”.

Wat is een kennismakingsgesprek en heeft iedereen dat?

Het kennismakingsgesprek is enkel voor toekomstige leerlingen die zich in een richting in het 7de jaar veiligheid wensen in te schrijven. Schrijf je je in voor de richting 5 Defensie en Veiligheid, zal je op 1 september nog eens uitgebreid horen wat de richting precies inhoudt.

Wanneer ben ik toegelaten of zeker van mijn plaatsje?

Wil je toegelaten worden tot het 5de jaar, dien je je identiteitskaart te laten inlezen. Dit kan je doen op onze school op 11 maart, 2 juni, 3 juli, 23 augustus en 24 augustus. We adviseren je  ook om je gegevensdossier voor 1 september in orde te maken.

Wil je toegelaten worden tot het 7de jaar Veiligheid, dien je je identiteitskaart te laten inlezen. Je gegevensdossier moet in orde zijn voor de toelatingsklassenraad van 29 augustus 2023. Deze toelatingsklassenraad vindt plaats na de kennismakingsgesprekken.

Wanneer moet ik mijn gegevensdossier in orde maken?

We adviseren iedereen, of je nu naar het 5de jaar of het 7de jaar veiligheid gaat om zo spoedig mogelijk na het inlezen van je identiteitskaart je gegevensdossier te vervolledigen. Dit kan door je documenten in te dienen op 3 juli, 23 augustus of 24 augustus op het SFC bij mevrouw Leen Claes. Indien de richting volzet verklaard wordt voor 1 september zullen enkel leerlingen weerhouden worden waarvan het gegevensdossier op datum van volzetverklaring volledig en correct is.

Kennismakingsgesprek

Voor wie is een kennismakingsgesprek?

Het gesprek is dus enkel voor leerlingen die zich wensen in te schrijven voor een richting in het 7de jaar Veiligheid. Het kennismakingsgesprek is niet voor de leerlingen van 5 Defensie & Veiligheid.

Wat mag ik tijdens het kennismakingsgesprek verwachten?

Het is een wederzijdse kennismaking. Je kunt je hier niet echt op voorbereiden, maar je zal vragen over jezelf moeten beantwoorden, zoals: wie ben jij? Wat is je vooropleiding? Wat zijn je positieve kenmerken? Waar kan je nog aan werken? Waarom kies je deze richting? Ook is er ruimte om zelf vragen te stellen over de richting. Bedoeling is om die dag een goed beeld te krijgen van wie je bent, wat je kan en wat je verwachtingen zijn.

Hoe plan ik een kennismakingsgesprek?

Wanneer je op 3 juli, 23 augustus of 24 augustus naar school komt om je gegevensdossier in orde te maken, vraag je meteen naar mevrouw Leen Claes. Ze kijkt je gegevensdossier na en indien alle documenten correct zijn, zal je een tijdstip krijgen voor je kennismakingsgesprek. Enkel de 7des zijn verplicht om aan dit gesprek persoonlijk deel te nemen.

Contact

Wie kan ik contacteren bij specifieke vragen?

Al de informatie die voorhanden is, staat op deze website. Bij persoonlijke vragen, kan je contact opnemen via veiligheid@sfc.be. Deze mail wordt wekelijks gecontroleerd, met uitzondering van de periode van 8 juli tot en met 21 augustus. We behandelen alle vragen zo spoedig mogelijk. Vanaf 22 augustus zullen we terug frequent bereikbaar zijn.

Waar kan ik nog meer informatie vinden over de richting?

Op volgende sociale media vind je meer beeldmateriaal waardoor je een nog meer vollediger beeld krijgt van de richting Veiligheid.

Volg ons zeker op: